wbgarden
exclusive instant
*
KURZY   SNIŽOVÁNÍ  NADVÁHY
styl
O  STOBu
Výsledky
Nastal eas
Klub
Test
Speciál
Ptáte se
Hubneme
Kurzy snižování nadváhy, pomocí behaviorální psychoterapie STOB, probíhají

v Ostravi pod odborným vedením psycholožky PhDr. Marie Slámové od roku 1997.

Dnes více než tisícovka absolventu STOBu,

kteoí v kurzech ztratili své poebyteené kilogramy,

povrzuje úspišnost této jedineené metody.

Výsledky zde: Slevy
A léta biží ...
Rodinné rady DZH
Pro ženy Partneoi
Pro diti
Sponzooi
Pro muže
Inzerce
Pomucky Sdilte nám
Adresy
Recepty
Napsali o nás

stobstyl ostravastobstyl

stobstyl

Váha(kg)
Výška (cm)
BMI
Komentář

Upozornění: K výpočtu BMI byl použit vzorec z www stránky "Body Mass Index" Výsledky toho výpočtu jsou zcela informativní a přibližné. Nemůžeme být proto zodpovědni za žádné fyzické ani psychické újmy, který by mohly vzniknout nesprávnou interpretací této formule.

     
 

***
STOBSTYL OSTRAVA
POŘÁDÁ

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY

založené na metodě behaviorální psychoterapie. V průběhu 3 měsíců si vytvoříte správné stravovací a pohybové návyky.
Setkáváme se jednou týdně tři hodiny, z toho je 1 hodina cvičení
a 2 hod. skupinové terapie. Kurzy probíhají v Ostravě od roku 1997
pod vedením psycholožky Marie Slámové
a od té doby více než tisíc absolventů ztratilo v těchto kurzech své nadbytečné kilogramy. /Průměrný váhový úbytek je za 3 měsíce 7 – 9 kg./
Obrázky z našich kurzů plus další informace najdete na internetových stránkách
stobstyl.com
Kurzy jsou zahajovány 3x ročně, a to v lednu, dubnu a září
a konají se v O. – Zábřehu vždy ve čtvrtek. 

Kurzy jsou vhodné i pro diabetiky 2. typu

Termín zimního kurzu STOB


12. 1. 2012 -   Dům kultury AKORD v Ostravě Zábřehu,
vždy ve čtvrtek 16.00 - 19.00 hod.
Cvičitelka fyzioterapeutka Monika Horáková, DiS.

ceny a slevy button

***
Přihlášky mailem nebo telefonicky na adrese:
PhDr. Marie Slámová
72000 Ostrava, Šolcova 14

stobstyl
stobstyl.com

Tel./fax: 596 735 226, 603 975 641

 

 

 
     


stobstyl